Մեր հասցեն

Հեռ.` +374 11 54 62 60

E-mail: info@asoghik.com

Direct email to director

Մագնիս հուշանվեր

Տպագրություն. գունավոր
Տպագրության խտություն. 1440 dpi
Տպագրվող նյութը. մագնիսային թիթեղ
Նվազագույն քանակը. 30 հատ

Չափ

Արժեք

6x10 սմ
150
10x10 սմ
250

Բոլոր գները տրված են ՀՀ դրամով
և չեն ներառում ԱԱՀ
no image

Ծառայություններ

Մեր հասցեն

Հեռ.` +374 11 54 62 60

E-mail: info@asoghik.com

Direct email to director