Մեր հասցեն

Հեռ.` +374 11 54 62 60

E-mail: info@asoghik.com

Direct email to director

Վահանակներ

Վահանակ վելբորդ

Տպագրություն. գունավոր, միակողմ
Տպագրվող նյութը. Վելբորդ 5մմ
Տպագրության խտություն. 1440 dpi

Չափ

Արժեք

50x110 սմ 5100
110x110 սմ 11200
121x243 սմ 27400
Վահանակ վելբորդ

Վահանակ ՊՎԽ բորդ

Տպագրություն. գունավոր, միակողմ
Տպագրվող նյութը. ՊՎԽ բորդ 4 մմ
Տպագրության խտությունը. 1440 dpi

Չափ

Արժեք

50x110 սմ
5600
110x110 սմ
12200
121x243 սմ
29700

Բոլոր գները տրված են ՀՀ դրամով
և չեն ներառում ԱԱՀ
Վահանակ ՊՎԽ բորդ

Ծառայություններ

Մեր հասցեն

Հեռ.` +374 11 54 62 60

E-mail: info@asoghik.com

Direct email to director