Մեր հասցեն

Հեռ.` +374 11 54 62 60

E-mail: info@asoghik.com

Direct email to director

Ծրարներ

Տպագրություն. գունավոր, թվային

Քանակ

C65 (11.4x22.9 սմ)

C5 (16.2x22.9 սմ)

C4 (22.9x32.4 սմ)

1 500 550 550
5 1800 1900 1950
10 2900 2950 3200
20 5400 5700 5900
50 10900 11800 12500
100 14900 16600 17900
200 23900 27200 29900
300 32900 37800 41900
500 47500 55500 62500
1000 89500 106000 119900

Տպագրություն. մեկ գույն, օֆսեթ

Քանակ

C65 (11.4x22.9 սմ)

C5 (16.2x22.9 սմ)

C4 (22.9x32.4 սմ)

200 23700 26700 29500
300 25900 30000 33800
500 29500 35500 40900
700 33500 41500 48800
1000 37300 47000 55800
1500 45800 60000 72900
2000 53900 72000 89500
5000 97400 143000 183700
10000 171700 262000 342000
20000 318300 498000 657000

Բոլոր գները տրված են ՀՀ դրամով
և չեն ներառում ԱԱՀ
Ծրարներ

Ծառայություններ

Մեր հասցեն

Հեռ.` +374 11 54 62 60

E-mail: info@asoghik.com

Direct email to director