Մեր հասցեն

Հեռ.` +374 11 54 62 60

E-mail: info@asoghik.com

Direct email to director

Այցեքարտեր

Չափ. 5x9 սմ
Տպագրություն. գունավոր, թվային
Թուղթ. կավճապատ 300 գ/մ

Քանակ

Միակողմ

Երկկողմ

50 2600 4800
100 3900 7100
200 6700 12200
300 9200 16700
400 11400 20500
500 13200 23600
700 15400 27000
1000 18900 32300
1500 26400 44800
2000 31000 51500

Չափ. 5x9 սմ
Տպագրություն. գունավոր, օֆսեթ
Թուղթ. կավճապատ 300 գ/մ

Քանակ

Միակողմ

Երկկողմ

2000 37000 58000
3000 41000 63000
4000 43000 66000
5000 47000 71000
6000 49000 73000
7000 51000 75000
10000 61000 87000
15000 76000 103000
20000 90000 119000
25000 105000 134000

Բոլոր գները տրված են ՀՀ դրամով
և չեն ներառում ԱԱՀ
Այցեքարտեր

Ծառայություններ

Մեր հասցեն

Հեռ.` +374 11 54 62 60

E-mail: info@asoghik.com

Direct email to director