Մեր հասցեն

Հեռ.` +374 11 54 62 60

E-mail: info@asoghik.com

Direct email to director

Թղթապանակներ

Չափ. 21.7x30.3 սմ
Տպագրություն. գունավոր, օֆսեթ
Թուղթ. օֆսեթ 350 գ/մ

Քանակ

Միակողմ

200 90600
300 108900
500 144900
700 181200
1000 235400
1500 325600
2000 415600
5000 936000
10000 1813000
20000 3457000

Բոլոր գները տրված են ՀՀ դրամով
և չեն ներառում ԱԱՀ
Թղթապանակներ

Ծառայություններ

Մեր հասցեն

Հեռ.` +374 11 54 62 60

E-mail: info@asoghik.com

Direct email to director