Մեր հասցեն

Հեռ.` +374 11 54 62 60

E-mail: info@asoghik.com

Direct email to director

 

Բեռնել ֆայլ

Տեղեկություն հաճախորդի մասին

Անվանում*
Կազմակերպության անուն
Հեռախոս
Էլ. փոստ*
Ինչպես եք նախընտրում կապ հաստատել Ձեզ հետ**

Տեղեկություն պատվերի մասին

Պատվերի անվանումը**
Քանակ
Էջեր
Գույների քանակը
Տպագրության կողմերը
Թղթի չափ
Թղթի տեսակը
Թղթի հաստությունը
Կազմարարություն
Հետտպագրական ծառայություններ
Լրացուցիչ նշումներ
Տպագրության վերջնաժամկետ (օր/ամիս/տարի)

Ֆայլ

Ֆայլ #1*
Ֆայլ #2
Ֆայլ #3
 

Մեր հասցեն

Հեռ.` +374 11 54 62 60

E-mail: info@asoghik.com

Direct email to director